אודותינו

אתר "הלכה" הינו אתר תוכן תורני העוסק בהלכה.

האתר שם  לו למטרה לתת מענה לכלל לומדי התורה בכלל ולשלוחי חב"ד בכל מקום שהם, המעוניינים לקבל תשובות הלכתיות בשאלות שונות, מכל חלקי השו"ע ונושאי כליו.

השאלות המתקבלות באתר נשלחות על ידי צוות האתר לבית ההוראה שבנשיאותו של הרב מאיר אהרן שליט"א ברחובות, ונענות על ידי צוות בית ההוראה.  כל התשובות חוזרות לצוות האתר לאחר שנבדקו ואושרו על ידי הרב אהרן שליט"א בעצמו.

השאלות והתשובות מתפרסמות במאגר השו"ת של האתר בעילום שם השואל.  וישנה אפשרות של חיפוש שאלות ותשובות מארכיון האתר.

צוות האתר אינו מתחייב על זמן התגובה לשאלות הנשאלות אומנם אנו משתדלים לענות בהקדם האפשרי.

כמו כן באתר מתפרסמים  מדורי הלכה, בהם יוכלו  לומדי התורה ואוהביה, למצוא מרגוע  לנפשם, בדיון וחקר סוגיות ההלכה השונות. מדורים אלו, אף שנכתבו על ידי רבנים יראי שמיים הנמצאים בבית ההוראה,  אינם תחת פיקוחו והסכמתו של הרב מאיר אהרון שליט"א, והם על דעת הרבנים הכותבים בלבד.

אנו מקווים כי האתר יהווה מרכז תורני פעיל לכל רובדי ההלכה השונים.

להלן שמות הרבנים המשיבים לשאלות הנשאלות באתר :

הרב מאיר אהרון שליט"א – ראש בית ההוראה.

רבני בית ההוראה (לפי סדר א"ב):

הרב דרורי אלכסנדר
הרב נחמנסון יהודה ליב 
הרב ריפקיינד מרדכי מנחם
הרב רסקין חיים הלל