פינת ההלכה

לקט דיני הפרשת חלה

לקט דיני הפרשת חלה

הפרשת חלה: בצק המכיל קמח דגן במשקל 1230 גרם מפרישים ממנו חלה בלי ברכה. החל מ-1667 גרם חובה להפריש חלה

לקט דיני ומנהגי חנוכה

לקט דיני ומנהגי חנוכה

מקום הנחת הנרות בטפח הסמוך לפתח. מצוה להדליק הנרות בטפח הסמוך לפתח (טפח = 8 ס“מ). מול המזוזה. מניחים המנורה

איך תוקעים בשופר?

איך תוקעים בשופר?

כמה לתקוע? החיוב המקורי – שמיעת ט' תקיעות בתורה הוזכרה ג' פעמים 'תרועה': פעמיים בראש השנה ופעם אחת ביום הכיפורים

הלכות ליל הסדר

הלכות ליל הסדר

  המיוחדות של 'קדש' השנה נאמר בתורה "זכור את יום השבת לקדשו". תיקנו חז"ל שהדרך לבצע זכירה זו היא על

הלכות פסח (א) – תרופות

הלכות פסח (א) – תרופות

תרופות שאינם ניטלות דרך הפה. כל המשחות, טיפות, נרות, מדבקות לעור וכו' שאינם דרך הפה, מותרים בפסח, אף כשיש בהן

הלכות הפסח (ב)

הלכות הפסח (ב)

מעות חיטים. מנהג פשוט בכל ישראל שנותנים כל בני העיר מעות לעניים לקנית חיטים למצות ("קמחא דפסחא"), ובימינו נותנים ממגבית

הלכות הפסח (ג)

הלכות הפסח (ג)

מטאטא: חובה לנקותו עם סיום הניקיונות לפסח, כי חמץ דבוק בשערותיו. ויש שנהגו שבפסח אינם משתמשים במטאטא ישן של ימות

דיני אמירה לנכרי

דיני אמירה לנכרי

נשאלתי מתי מותרת אמירה לנכרי ומתי אסורה? תשובה:  דרכי היתר אמירה לנכרי הם מפוזרים בכמה מקומות בהלכה, ועוד שדרכי היתר

הלכות חנוכה (א)

הלכות חנוכה (א)

ההדלקה עושה מצוה בגדר מצות נר חנוכה הסתפקה הגמ' (שבת כג,ב) האם ההדלקה עושה מצוה, שהיא עיקר המצוה או ההנחה

בדיקת הכיסים בשבת

בדיקת הכיסים בשבת

מצוה לבדוק הכיסים. הלכה פסוקה היא בשו"ע שמצוה על כל אדם שימשמש בבגדיו , בערב שבת סמוך לחשיכה, שלא יהיה