אודותינו

אתר "הלכה" הינו אתר תוכן תורני העוסק בהלכה.

האתר שם לו למטרה לתת מענה לכלל לומדי התורה בכלל ולשלוחי חב"ד בכל מקום שהם, המעוניינים לקבל תשובות הלכתיות בשאלות שונות, מכל חלקי השו"ע ונושאי כליו.

השאלות המתקבלות באתר נשלחות על ידי צוות האתר לבית ההוראה שבנשיאותו של הגה"ח הרב מאיר אהרון שליט"א ראש כולל להוראה ולדיינות ברחובות, ונענות על ידי צוות בית ההוראה. כל התשובות חוזרות לצוות האתר לאחר שנבדקו ואושרו על ידי הרב אהרן שליט"א בעצמו.

השאלות והתשובות מתפרסמות במאגר השו"ת של האתר בעילום שם השואל. 

ישנה אפשרות של חיפוש שאלות ותשובות ואלפי ערכים הלכתיים בארכיון האתר.

צוות האתר אינו מתחייב על זמן התגובה לשאלות הנשאלות אומנם אנו משתדלים לענות בהקדם האפשרי.

כמו כן באתר מתפרסמים מדורי הלכה, בהם יוכלו לומדי התורה ואוהביה, למצוא מרגוע לנפשם, בדיון וחקר סוגיות ההלכה השונות. מדורים אלו, אף שנכתבו על ידי רבנים יראי שמיים הנמצאים בבית ההוראה, אינם תחת פיקוחו והסכמתו של הגה"ח הרב מאיר אהרון שליט"א, והם על דעת הרבנים הכותבים בלבד.

אנו מקווים כי האתר יהווה מרכז תורני פעיל לכל רובדי ההלכה השונים.

להלן שמות הרבנים המשיבים לשאלות הנשאלות באתר :

הגה"ח הרב מאיר אהרון שליט"א – ראש בית ההוראה.

רבני בית ההוראה (לפי סדר א"ב):

הרב גדסי שמואל

הרב געז הלל מנחם

הרב דרורי אלכסנדר (דיין וראש מחלקת סת"ם)
הרב נחמנסון יהודה ליב (דיין)

הרב קרביצקי יצחק שלמה
הרב ריפקיינד מרדכי מנחם (דיין)
הרב רסקין חיים הלל (דיין)