טופס תרומה

שם פרטי :
First Name :
שם משפחה:
Last Name :
כתובת מייל :
Email :
מספר טלפון :
Phone :
סכום התרומה:
Ammount:
מספר תשלומים :
Payments :

העברה בנקאית

ניתן לתרום גם בהעברה בנקאית:

בנק: 20 (מזרחי טפחות).

סניף: 434

מספר חשבון: 080335

ע"ש משא מאיר