על מכון 'בית מדרש להוראה ומשפט'


מכון 'בית מדרש להוראה ומשפט' שם לעצמו למטרה לבנות דורות של רבנים ודיינים בקרב חסידי חב"ד בפרט, ולעזור לאנ"ש ולשלוחים די בכל אתר ואתר בכל תחומי ההלכה, הן בחיים הפרטיים והן בחיים הקהילתיים, וב"ה רואים בזה הצלחה גדולה, ורבים מהתלמידים כבר משמשים כמוצי"ם, רבנים ודיינים בפועל, בכל העולם כולו.

מפעילות המכון:

  • כולל גבוה להוראה ולדיינות, קבלת הסמכת 'יורה יורה – ידין ידין' ע"י הרבנות הראשית לישראל וע"י רבנים ודיינים מובהקים.
  • בית הוראה "משיבת נפש" לדיני ממונות, ע"י דייני בית ההוראה.
  • שו"ת הלכה באינטרנט – אתר הלכ"ה https://halacha.co/ – אתר מושקע עם שאלות ותשובות מעשיות ומנומקות לאור פסקי רבותינו נשיאנו. כמו-כן האתר מציע גם מאמרים בהלכה, שיעורי וידאו בהלכה בעיון מפי הראש כולל ורבני הכולל ובית ההוראה בכל ד' חלקי השו"ע, ושיעורים הלכה למעשה ועוד.
  • הוצאת ספרים עיוניים והלכה למעשה ע"פ פסקי רבותינו נשיאנו – כבר יצא לאור 'קיצור דיני ריבית- הלכה למעשה' עם שטר היתר עיסקא בצורה קלה ובהירה. כמו"כ הותחלה סדרת ספרים בהלכות שבין אדם לחברו (חושן משפט) הלכה למעשה ע"פ שו"ע רבינו (חלק הראשון בעריכה).
  • קורסים והשתלמויות לרבנים ושלוחים במגוון נושאים להלכה ולמעשה (סופרי סת"ם, מגיהים, פוסקים בטהרה ומראות, מרצים הלכתיים, שחיטה, מקוואות, הנהגת קהילות ועוד).
  • ימי עיון הלכתיים לציבור הרחב. 

 

פנינת ההלכה של ליובאוויטש

כולל האברכים ע"ש הרב יעקב מזרחי זצ"ל הוקם בשנת תשל"ג, ועבר תחיה מחדש בשנת תש"נ עם מינוי הרה"ג מאיר אהרן שליט"א לראשות הכולל, שהביא עמו משנה סדורה בשיטת לימוד ההלכה למעשה, דבר שצבר תאוצה והתקבל אצל כל הכוללים בחב"ד.

כבר בתחילת הדרך הציב ראש הכולל את הרף הגבוה ביותר בלימוד ההלכה, לימוד ללא קיצורי דרך וללא פשרות, מהמקורות בגמרא דרך הראשונים בהבנת הסוגיא ופסיקתם, בית יוסף שו"ע ונושאי הכלים מ"א, ט"ז וש"ך, ח"מ ב"ש וסמ"ע, ועד האחרונים ושיטתם, ובעיקר ההלכה למעשה, כיצד דברי הגמרא והשו"ע מתרגמים למציאות חיינו שנתחדשה כמה וכמה פעמים במהלך הדורות.

דרישת ראש הכולל לעיון ובקיאות יחדיו, התמיה רבים בתחילת הדרך, הכיצד אברך עם משפחה וצורכי פרנסה יוכל להגיע לרמה כזאת, דבר המתאים כביכול ליחידי סגולה, אך הרב אהרון התעקש והפך חלום למציאות יום יומית.

לשאלות האברכים בדבר קצב ורמת הלימוד, ענה הרב 'את התשובה תגלו בעצמכם'.

עוד בתחילת דרכם של מבחני הרבנות הראשית, כשהיו המבחנים במתכונת מצומצמת, הביא ראש הכולל את תלמידיו למבחני הרבנות הראשית, תמך יעץ והדריך, גם כשהיה צריך לכתת רגליו לירושלים לרבנות הראשית להסדיר את רישום תלמידיו, לא היסס, עד שהיה בטוח שכולם נרשמו.

וכשעובדים קשה  התוצאות מגיעות……

מנהלי הבחינות מטעם הרבנות הראשית עמדו פעורי פה, לאור הנוכחות הרבתית של אברכי הכולל במבחנים שנה אחר שנה, וביחד עם זאת הציונים הגבוהים שקיבלו האברכים, דבר זה הקנה מעמד מיוחד במסדרונות הרבנות הראשית לכולל שבראשות הרב אהרון.

אך הכולל לא נח, ומיד ממשיך לפרויקט הבא, בשנת תשס"ה הגיעה הבשורה על פתיחת מסלול דיינות. כששאלנו את הרב מאיר אהרון על התגייסותו הטוטאלית ללימוד הדיינות, פתח וסיפר 'מיד לאחר קבוצה נכנסתי ליחידות אצל הרבי, ובה שאלתי לגבי המשך הדרך, הרבי ענה לי שכשאגיע לארץ אשאל את הנהלת הישיבה. כשהגעתי לארץ ניגשתי לרב יוסף אייזנבאך ראש ישיבת קרית גת, והוא יעץ שאשקיע בלימוד דיינות. משם נובע כל חיותי מרצי ורצוני בגולת הכותרת של הכולל והוא מסלול הדיינות' אומר הרב אהרון בפשטות 'הרי זאת ההוראה של הרבי'.

"כל יום כשאני נכנס לכולל אני רואה ומרגיש את נוכחות הרבי, את הסיוע וההכוונה על כל צעד ושעל", אומר הרב אהרון ועל פניו ניכרת אמיתות תחושה זו, "כבר בתחילת הדרך התחילו הקשיים. כשהיינו צריכים להשיג תקציב לתשלום המלגות החדשות, גביר אחד נרתם למימון, אך כבר אחר חודש אחד בלבד נעצר התקצוב. כתחליף הוצע לנסוע ל-770 ויתאמו פגישות עם גבירים שכבר מוכנים לתרום, לא היה ברירה ונחתתי בקראון הייטס, אך לא פגישות ולא תרומות, מעודי נער ועד היום הזה לא התברכתי בכישרונות ה'שנורר', ולא עלה בידי אפילו 'סענט' אחד לרפואה". רק כששמעו על-כך תלמידיו הגרים בשכונה, התגייסו ואספו ביניהם דולר לדולר והצליחו לפחות לכסות את עלות הכרטיס.

אך למרות זאת לא אמר נואש, ההבנה וההכרה שזה רצון הרבי, נסכה כוחות, וקול הלימוד נשמע ברמה, ו'אז' מספר הרב אהרון 'מצלצל הטלפון, מעברו השני של הקו אחד מהאברכים שלמדו בכולל, ומודיע שיש גביר ששולח תרומה מכובדת, ומעכשיו הוא מבקש לתקצב את הכולל דיינות, כך זה התחיל. מי אם-כן, אם לא הרבי שנמצא כאן ומכוון ומסייע, ומצעיד אותנו הלאה הלאה' מסיים הרב אהרון בהתרגשות.

רגע של סיפוק הגיע כשהתקבלו התשובות מהרבנות הראשית על מבחני הדיינות. מתוך מאות הדיינים שנבחנו מכל רחבי הארץ, בודדים הם אלו שהצליחו לעבור את המבחנים המפרכים, וכשהתפרסמו שמות אותם הבודדים, אחוז גבוה מהם היו מחברי הכולל.

777

 

השיא הגיע בח"י אלול תשע"ב, במעמד רב רושם בהשתתפות רבנים ודיינים, קיבלו הדיינים המוסמכים תעודת סמיכה "יורה יורה-ידין ידין", כשעל כתב הסמיכה חתומים גדולי הדיינים הרבנים הגאונים: הרב ציון בוארון, דיין בבית הדין הגדול בירושלים עיה"ק, הרב שלמה תם אב בית הדין הרבני בתל אביב.

לאור ההצלחה הגדולה נפתחה בשנת תשע"ו קבוצה שניה של כעשרה אברכים בעלי 'כושר רב שכונה' ו'רב עיר', ללימוד דיינות אבן העזר וחושן משפט, וב"ה כבר רואים ברכם בעמלם.

 

team-pic

יבול תורני

לפני כשנתיים הוציא הכולל קונטרס יחודי 'קיצור דיני ריבית' הלכה למעשה ע"פ פסקי שו"ע אדמוה"ז, בקונטרס ניכרת השקעה רבה של דייני בkovetsית ההוראה, שבעמל רב שקעו בסוגיות המורכבות של הלכות ריבית, והעלו פנינים משולחנו של מלך- אדמוה"ז, על דבר זה מעיד כאלף עדים, ההסכמה שטרח וכתב הרב הגאון משה יהודה ליב לנדא רב אב"ד בני ברק לקונטרס, הסכמה שבה חרג מרגילותו רבת השנים שלא ליתן הסכמות על ספרים.

ומיד כהמשך לכך, כבר חרזו דייני בית ההוראה עיטיהם לשקוד על כתיבת הספרים הבאים שיצאו לאור בעז"ה, סדרת ספרים בהלכות חושן משפט, הלכות שבין אדם לחבירו, ע"פ שו"ע אדמוה"ז [חלק ראשון כבר בעריכה לדפוס].

שמו ותפארתו של הכולל מתבדר בכרם חב"ד וחוצה לו, ויעיד על כך כמות האברכים העצומה שלומדת בכולל, שכבר הגיע בזמנים מסוימים ללמעלה מ-100 אברכים, ומלבדם עוד רשימת המתנה עצומה של אברכים שממתינים ללמוד בין כתליו, כשהפננו את תשומת ליבו לכך, התעטפו עיניו של הרב אהרון בעצב 'זאת בעיה שאנו מנסים לפתור, אך לצערי לעת עתה עדין לא הצלחנו להתגבר עליה. כל אברך שאני נאלץ לדחות, הוא פצע פתוח שנפער ושותת…'.

מה היחודיות של הכולל שלכם?

היחודיות שהתווינו בכולל הוא בשני מישורים: א. בנינו מסגרת שבה האברכים לומדים את כל ד' חלקי השו"ע מתחיל באו"ח יורה דעה דרך אבן העזר ועד חושן משפט. היתרון העצום בזה הוא שהאברך מקבל ידע רחב ויסודי בכל חלקי השו"ע, שזהו הכלי הבסיסי ביותר על מנת שיהיה ניתן לגשת לבעיות הלכתיות מורכבות, לנתחן, ולהכריע בהם ע"פ דעת תורתינו הקדושה. כי כשאברך לומד תחום אחד, גם כשיהיה בקי באותן הלכות בעיון נפלא, כשמגיעה שאלה המורכבת מכמה פרטים נמצא שיודע רק פרט אחד מהשאלה, אך שאר פרטי השאלה אינו יודע אפילו היכן לפתוח. אך כשהקיף את כל השו"ע מיד ידע לנתח ולפרוט את השאלה, ולעיין במקומות המתאימים בגמרא והשו"ע, ולפסוק בהם אליבא דהלכתא בסייעתא דשמיא.

ב. ועיקר, שימוש הלכתי מעשי בהלכות הנלמדות. השימוש מאיר לאברך את ההלכה שלמד באור מעשי, ומטמיע את הידע ההלכתי וחוקק אותו בנפש הלומד. ולכן אנו מקפידים שבמהלך הלימוד יעשו האברכים שימוש אצל רבנים ומו"צ מהשורה הראשונה של פסיקת ההלכה, שימוש במראות, שחיטה, מקוואות, סת"ם, עריכת תשובות הלכתיות ופסקי דינים. כמו-כן הדיינים יושבים אלפי שעות בבתי-דינים החשובים בארץ, עד שמברכים על המוגמר – רב שבקי בשו"ע ופסיקת הלכה למעשה.

12

אתר 'הלכה'

גולת הכותרת של הכולל היא המחויבות האישית שחש כל אברך למלא את רצון הרבי בשליחות והפצת יהדות, ואינם משאירים את המטען הרוחני וההלכתי ששאבו בכולל, בכליהם, אלא כבר תוך כדי הלימוד הם מוסרים שיעורי תורה והלכה לקהל הרחב. למרות השעות הרבות והאינטנסיביות של לימוד מעמיק במשך היום, הם יודעים כי המטרה היא להמשיך הלאה להעניק ליהודי השני את מה שקבלו בכולל.

ו…היהלום שבכתר, היא התמיכה ההלכתית שנותנים חברי הכולל לכלל השלוחים בכל רחבי העולם. בשנת תשס"ט הוקם מכון 'משיבת נפש' שדרכו השלוחים מתייעצים בשאלות הלכתיות, אברכי הכולל כולם רתומים לעזרת השלוחים בכל נושא הלכתי ותורני.

תוך חודשים ספורים התברר החלל הריק והביקוש העצום, ומיד נרתמה הטכנולוגיה לטובת השלוחים, והוקם אתר 'הלכה' שדרכו מתקבלים בצורה מסודרת אלפי שאלות ותשובות. השאלות באים מכל העולם, יפן, סין, רוסיה, אוקראינה, ארגנטינה, ברזיל, אטליה, ניו יורק, צרפת ועוד, ובנושאים שונים כשרות, טהרה, נישואין, גרות, בירורי יהדות, דיני ממונות. חברי הכולל ביעילות רבה יושבים ומתפלפלים ביניהם על פתרונות הלכתיים לשאלות שנשאלו, ומביאים להכרעה לראש הכולל הרב מאיר אהרון, ומשם דרך האתר מקבל השואל את תשובתו, במהירות יעילות ונגישות.

halacha

בעודי משתומם מהיקף הפעילות של המכון-כולל, בקשתי לשוחח עם המנהל הגשמי של כל הפרויקטים, מי שדואג לגיוס הכספים והתקציבים לכל מערך הפעילות הענפה הזאת, אך תדהמתי גדלה שבעתיים כשהאברכים הפנו אותי במבטם חזרה לראש הכולל, לשאלתי מי דואג להשיג את כל המימון לפעילות, "כמו שאתה רואה" ענו האברכים "לא התברכנו בגשמיות, אבל קבלנו במתנה שפע של רוחניות שמניעה אותנו קדימה, שפע שמתבטא ברצון שבוער אצלנו כחסידים למלאת את תאוות הרבי, באהבת האברכים ללימוד תורה בשקידה והתמדה, והפצתה לכל יהודי ויהודי באשר הוא", "ותדע לך" לחש מאן דהוא "שזה שווה הרבה יותר מכסף".

  אמנם, לראש הכולל חשוב להבהיר שכבר העידה המשנה "אם אין קמח אין תורה", ובניגון של פלפול ממשיך "לכאורה מאחר והקב"ה דורש מאיתנו 'והגית בו יומם ולילה' מדוע לא דאג הקב"ה שלכל אברך יהיה שפע גשמי וממון לרוב? אלא שחסד עצום עשה ה' עימנו. נדמיין לעצמינו שללומדי התורה לא היה חסר דבר, היו הם מקבלים את כל זכויותיהם על הלימוד, אך מה עם אותו יהודי שנאלץ לעמול לפרנסת משפחתו?!, 'למה ניגרע'?! יצעקו אותם יהודים!!! ועל כך משיב להם הקב"ה 'אם אין קמח אין תורה', נוטע אני בעולמי את האיזון המצטרך, התורה צריכה ל'קמח', וע"י שתתנו את ה'קמח' אתם שותפים והתורה היא גם שלכם, [כשמעון אחי עזריה שבמשנה שבתחילת זבחים]".

בוגרי הכולל

כשפנינו לבוגרי הכולל, לשמוע על חוויותיהם, ועל מה שהעניק להם הישיבה והלימוד רב השנים בין כותלי הכולל, היה מדהים לראות את ההתגייסות, התלהבות וההתרגשות שעלתה על פניהם כשדברו בעונג רב על הכולל ושיטת הלימוד, על השיעורים האיכותיים, על ההדרכה והדחיפה ללא לאות של ראש הכולל, ופירות הלימוד שעכשיו נקטפים: (סודר לפי א"ב)

  הרב מנחם מענדל אייזנברג ראש כולל חב"ד מגדל העמק

נכנסתי ללמוד בכולל בשנת תש"ע. חשבתי שאלמד רק כמה חודשים. התחילו קבוצה של נדה ונכנסתי לחומר. הלכה תמיד ריתקה אותי. והרב אהרון השכיל לכוון ולרתום אותי לתפקידים חשובים ולצפר איפה שצריך. אחרי כשנתיים יצאתי לשליחות כרצון הרבי. לאחר כמה שנים חזרתי לארץ ופתחתי כולל במגדל העמק. המודל לחיקוי שלי הוא הכולל ברחובות. זה שנשארתי בעולם הלימוד ולעוד המון ידע וחברים שרכשתי בכולל, את הכול אני חב לכולל ברחובות. זה שינה לי את תפיסת החיים והיה התקופה המאושרת בחיי.

 

הרב שלום בער אשכנזי ראש כולל תורה שלימה חב"ד כפר סבא

במשך חמש שנים הייתה לי הזכות להימנות על תלמידי כולל אור יעקב אור זרוע בראשות הגה"ח הרב מאיר אהרון שליטא ובהנהלת הרה"ח ר' אליעזר מזרחי שליט"א. שנים אלו נתנו לי כיוון ודרך בלימוד ההלכה.  אווירת הלימוד הרצינית בעיון מחד, הדחיפה והדרבון התמידיים לניצול הזמן ולהספק והתקדמות מאידך, הם אבני היסוד וסוד ההצלחה של הכולל. – בתפקידי היום כראש כולל תורה שלמה, אין לי ספק כי כולל אור יעקב הוא המודל הנכון והראוי לכולל 'בר פועל' המכשיר ומוציא תלמידי חכמים הראויים להוראה".

 

הרב ישראל ביינדמן רב בית כנסת 'אוהל מנחם' ושליח הרבי שכונת המדע רחובות

למדתי בכולל אברכים בשנת תש"ע לקראת מבחני סמיכה לרבנות.
מלבד התעודה שיצאתי איתה בסוף השנה אחרי שנה מלאה בלימוד אינטנסיבי ושיעורים 'שאין כמותם' עם הרב גלעדי שליט"א שבטוב טעם מיוחד ממחיש ומנציח במוחינו את החומר הסבוך לעיתים. כמו-כן לא מש ממוחי דמותו הקורנת של הרב אהרן שליט"א שבעצם דמותו והנהגתו נותן שיעור חי שנותר חקוק לנצח – מהו לימוד תורה אמיתי ואיך חיים מלימוד התורה! מעולם לא העיר לי מילה גם כשאחרתי עקב אילוצי השליחות, אך כשהייתי רואה כיצד חי ומונח בכל נשמתו בלימוד התורה ואיך התמסר ללימוד התלמידים (בכל חלקי השו"ע לכיתות השונות) בבקיאות שאין לה אח ורע היה זה שיעור חי מהו תורה לשמה כפי שנדרש מחסיד!

 

הרב יוסף בן דוד מרא דאתרא קרית עקרון.

תהילה לה` יתברך אשר זיכני להיות מחובשי בית המדרש ולהסתופף תחת כנפיו של הרה”ג מאיר אהרן שליט"א. בתקופת לימודי בבית המדרש כשלש עשרה שנה זכיתי לראות את גודל החשיבות והרצינות של התלמידים ושמה ראינו את הדרך הנכונה והישרה בלימוד הש”ס והפוסקים אליבא דהלכתא בדרך העולה בית אל, עם יראת שמים וחסידות אשר על כולם מנצח הרב. – הרב קיים בנו הרוצה להרוויח שכרו שכר שמיים ישכור פועלים ויישב עמם. כי לא משה ידו מידנו. אשרי העם שככה לו. אשרי הלומדים והמחזיקים בעמלה של תורה זה.

 

הרב אברהם יצחק בראך משפיע בישיבת תומכי תמימים לוד

ביושבי בכולל בשנים האחרונות נצרב בתודעתי שהכולל הזה בראשות הרה"ג מאיר אהרון שליט"א היא "פינת ההלכה של ליובאוויטש", המקום שמייצר רבנים חסידיים, דיינים חסידיים. מקום שכל אחד מהאברכים הופך להיות כתובת לבירורים הלכתיים לאנ"ש. לדעתי זהו מקום יחודי במינו שמהוה מודל לחיקוי. – עצם הידיעה שיש מקום כזה שאפשר לתמוך בו, הוא שמחה גדולה ועצומה.

 

  הרב חיים אליהו גלוכובסקי רב קהילת חב"ד רמת בית שמש ג'

זכיתי לישב באהלה של תורה בכולל אברכים 'אור יעקב אור זרוע' ברחובות בראשות הרה"ג הרב מאיר אהרון שליט"א, היתה זו תקופה משמעותית עבורי בלימוד ההלכה מהגמרא והראשונים עד לאחרוני זמנינו, והכל באופן ברור ומסודר. הרב מאיר אהרון כיוון דחף ודאג לכל אורך הדרך וכך המשיך גם לאחר זמן שהותי בכולל. כמו כן שיעוריו המופלאים של הרה"ג הרב שלמה גלעדי שליט"א היו לי לעזר רב, בטוחני שזמן יקר זה הינו אחד מאבני היסוד שלי בלימוד ההלכה למעשה. כאן גם המקום להודות לאיש המעש שעומד מאחורי הצלחת מפעל חשוב זה ה"ה הרה"ח ר' אליעזר שיחי' מזרחי על מסירותו לכולל, ימלא הקב"ה משאלות לבם לטובה בגו"ר.

 

 הרב אריאל גורונשטיין ראש ישיבת 'תמימי דרך' צפת

ללא השנים שלמדתי בכולל אור יעקב אצל הרה"ג מאיר אהרן שליט"א, לא הייתי יכול לעמוד בדרישות הציבור בענייני תורה ויהדות. אותם שנים הם הם שנתנו לי את הידע ואת השיטה בלימוד ובחיים כדי להימנות לראש ישיבה ורב קהלתי.  לכולל יש אווירה חסידית מיוחדת שפשוט מחיה כל אחד שיושב ולומד שם. כל מי שבא לשם ברצון חזק להצליח בלימוד התורה ובדרכי עמינו הקדושה,  בוודאי יזכה להיות מנהיג בישראל ולגרום הרבי נחת להמשלח.

 

הרב אלכסנדר דרורי דיין ומו"צ מחלקת סת"ם בבית ההוראה רחובות

במהלך הדור האחרון נעשה שינוי גדול על ידי כולל אור יעקב, הכולל המרכזי בחבד.  הכולל מגדל דורות של אברכים חסידיים ורציניים יראי שמיים ויגעים בתורה.
במשך שנות לימודי ראיתי את בוגרי הכולל משתלבים במשרות תוכניות בישיבות,  מכהנים כרבני קהילות ומשמשים כדיינים.
שיטת הלימוד המעמיקה והיסודית שמנהיגים בכולל
הרב אהרון שליטא והרב גלעדי שליט"א העמידה אותי על דרך הלימוד הנכונה, מתוך רצון להשפיע הלאה, וכך הבוגרים יוצאים לדרכם בקיאים בגמרא והלכה  וחדורים בתחושת שליחות להפצת התורה והחסידות.

 

הרב ישראל הלפרין דיין ומו"צ בבית ההוראה רחובות

זכיתי שאני קשור עם מו"ר הגה"ח רבי מאיר אהרון שליט"א מזה 17 שנה, אצלו התחלתי את לימוד ההלכה באופן יסודי. גולת הכותרת בלימודי אצל הרב אהרון היתה ללא ספק, לימוד הדיינות, אבן העזר וחושן משפט, מהטור הב"י והשו"ע ועד לאחרונים, כשפנינה נוספת ומיוחדת היא הלימוד שהשקענו בשו"ע אדה"ז על חו"מ, תוך דיוק והעמקה בלשון הזהב שלו בהשוואה לשיטות הפוסקים עליהם נשען, ובמה שחידש עליהם.
לאחר קבלת היתר הוראה ו"כושר" מהרבנות ומדיינים חשובים, המשכנו חברי ואני בהכוונתו של הרב אהרון, בשימוש חכמים בבתי ההוראה בירושלים ובבני ברק. בזכות המהפכה שחולל הרב אהרון בתחום הסמיכה ולימוד ההלכה, אנו עדים כיום לתופעה של מכוני סמיכה בכל העולם, הוצאת קונטרסים עם פסקי הלכה לאנ"ש, שיעורי הלכה בקהילות אנ"ש בהיקף שלא היה דוגמתו לפני 15-20 שנה.
המהפכה עדיין בעיצומה, למשל, הקמת בית ההוראה והמענה הטלפוני מידי יום ע"י רבנים שבראשם עומד הרב אהרון בעצמו, הקמת מוקד טלפוני הלכתי לשאלות בעניני צום יום הכיפורים עם רבני בית ההוראה וצוות רופאים יראי שמים – דבר שעד היום אין דוגמתו בכל אנ"ש. מערכת שאלות ותשובות דרך המייל ובאתר, שעונים בכל ד' חלקי השו"ע.
זו זכות עצומה להרים תרומה לכולל הדיינות של הרב אהרון, ואני קורא לכל ידידי ומכירי לתרום בעין יפה וברוחב לב, ע"מ להכיר לו טובה על השקעתו בהעמדת רבנים ומורי הוראה שפועלים כבר כיום בקהילות אנ"ש בארץ הקודש ובעולם, ובהצלחה רבה, ובכך לדאוג להמשך המפעל הזה ביתר שאת.

 

הרב יעקב חביב דיין ומו"צ בעיה"ק ירושלם, חבר בד"ץ איחוד הרבנים – צרפת

מח"ס שו"ת ריח השדה ושו"ת חם השמש.

 שמחתי באומרים לי בית ה' נלך, כי גדל ופרח עד מאד "מוסד אור יעקב ואור זרוע" בית המדרש לאברכים מצויינים מלגיונו של מלך, מקום תורה וחסידות בעיר רחובות ת"ו, אשר חפרו בה בארות של תורה "באר מים חיים" ומעיינות החסידות, וכדברי הרמב"ן על התורה "והבאר השלישי קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו וה' ירחיב את גבולנו, "ורחבה ונסבה למעלה למעלה, ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדוהו שכם אחד". ובמיוחד העומד בראשו אשר לקח על שכמו "משא מאיר" אשר מאיר עיני האברכים בעיון ובענווה, הגה"ח הרב מאיר אהרן שליט"א.

וזכור אזכרנו לפני ח"י שנים, בבואי לשם בשבת תחכמוני, שקיל וטרי בשונה הלכות, הוא מותיב לה והוא מפרק לה, עד דמסיק שמעתתא אליבא דהלכתא, בלימוד הני תלת הלכתא, ובלימוד הלכתא רבתא דשבתא, מגפ"ת עד ובעיקר לימוד בעיון בשולחנו הטהור של רבנו הגדול, וכדי להבין ולהשכיל בתורתנו הק', היו מתחילים סדר היום עם לימוד דא"ח עם חיות ורגש, וב"ה זכה בית המדרש זה ביחודיות בשילוב של לימוד נגלה ולימוד חסידות גם יחד, ולהקים דור רבנים ודיינים מכרם חב"ד אשר ידעו לפסוק הלכה באורם של רבותינו נשיאנו. יתן ה' שיוסיפו עוד להגדיל תורה ולהאדירה, בברכה.

הרב שמעון כהן דיין בבית הדין לדיני ממונות צפת

הכולל ברחובות, זכור לי היטב, כמקום של תענוג צרוף, מקום שבו לימוד התורה הוא בחיות ובעמקות, מקום שאור התורה בוקע ממנו למרחקים. במסגרת הכולל קבלתי לא רק תעודת הרבנות, אלא גם ובעיקר כלים שערכם לא יסולא פז.

 

הרב יהודה ליב נחמנסון דיין ומו"צ בעיר רחובות

מחבר הספרים 'לב השבת' 'צהר המשפט' 'שו"ת השלוחים' 'דיני איטר' ו'שיקדש עצמו'.

הכולל אור יעקב ע"ש הרב יעקב מזרחי ע"ה, העמיד ומעמיד לגיונות של אברכים בקיאים בהלכה לאורך ולרוחב, היוצאים לעולם הרבנות והשליחות מלאים וגדושים, ומביאים נחת רוח לרבותינו נשיאינו ומוסיפים בכבוד ליובאוויטש. דבר זה מסייע ביותר להצלחה בעבודת השליחות, כי כשמעמידים את העבודה בכוח התורה הרבה מניעות ועיכובים מבית ומחוץ מתבטלים כידוע.

עבודה זו נעשית בעקביות ובנחישות על ידי מו"ר הרב מאיר אהרון שליט"א מזה עשרות בשנים, ועוד היד נטויה בעזה"י. אין כמעט עיר או מדינה בארץ ובעולם שלא נהנתה ונהנית מהפירות ומגידולי הגידולים של תלמידי הכולל, וכל המתבונן יבחין בתרומה הגדולה שהעניק ומעניק כולל זה, המשמש גם 'מודל' לחיקוי לכוללים אחרים. אין לי ספק שהציבור ייחלץ חושים לסייע להחזקת המוסד הקדוש והמיוחד הזה כולל "אור יעקב", ביד נדיבה ובנפש חפצה, משום שבהתבוננות קלה מבחינים תיכף שיותר ממה שאנו נתרום לו – הוא תרם ותורם לנו.

  הרב אברהם יצחק פרדשנסקי שליח הרבי לגני יוחנן

אני כותב היישר מכינוס שליחי חב״ד העולמי אין ספק כלל כי היכולת להצליח בשליחות שלי במושב 'גני יוחנן' ניתנה לי הרבה בזכות הלימוד האינטנסיבי בכולל של הרב אהרון שליט"א. – כפשוט שבשביל להצליח ברוחניות צריך כלים גשמיים ועל כן אני ממליץ בחום רב לכולם להיות שותפים בגופם וממונם ולהשקיע בלומדי התורה וכך להחיש הגאולה נאו ממש.

  הרב פנחס קדיש רב בעיר רחובות

הכולל בשבילי הוא מורה לחיים. החל מהתחלת לימוד ההלכה בצורה מעמיקה, שיעורי הצוות ובירורי ההלכה הם האור שמאירים את הלימוד בצורה ברורה ומאירה. ובמיוחד הרב מאיר, שמתייחס לכל אחד בסבר פנים, מלווה כל אברך בלימודיו, וגם לאחרי שעזבתי את הכולל, הוא אוזן קשבת לשאלות, ועוזר ומכוון בפסיקת ההלכה ובנלווה אליה.

הרב אהוד הכהן קווין דיין וחבר בית הדין ס. פאולו, ברזיל

למדתי בכולל "אור יעקב" ברחובות כמה שנים ברציפות. שם למדתי את החומר למבחני הרבנות הראשות לישראל ("היכל שלמה"). בכולל אווירה רצינית של לימוד התורה בהתמדה.

ראש הכולל, הרב מאיר אהרון שליט"א וראש הישיבה הרב שלמה גלעדי שליט"א משקיעים הרבה ברמת הלימודים של הכולל בהכוונת התלמידים ובמתן שיעורים. "אם אין קמח אין תורה", מנהלי הכולל האחים הרב אליעזר והרב שלמה שליט"א בני הרב יעקב מזרחי זצ"ל, מסורים ונתונים לרווחה הגשמית של אברכי הכולל. תלמידי הכולל, הם תלמידי חכמים גדולים ושקדנים עצומים שיראתם קודמת לחכמתם.

למרות שעברו שנים מאז יצאתי ממנו, מה שקיבלתי בשנות לימודיי בכולל על ידי שימוש חכמים ודיבוק חברים מסייע לי עד היום בעיון ההלכה ובפסיקה.

הרב תומר רום שליח חב"ד ברמת הגולן

אין ספק שידע הלכתי הוא כלי כמעט קריטי בשדה השליחות! קשה לי לתאר לעצמי איך הייתה נראית ההשפעה בעיר ללא יכולת למסור שיעורים הלכתיים מגוונים, הדבר גורם לציבור להביע אמון בשליח לסמוך עליו ולרצות לקבל ממנו בכל תחומי התורה בפרט והחיים בכלל, מה שמאפשר לשליח להעביר את משנתו של הרבי בצורה רחבה ומבוססת ביותר .

פשוט שכל חסיד יכול ללמוד הלכה למעשה מספרי הקיצורים והליקוטים המרובים בימינו, אבל מובן מאליו שאין תחליף ללימוד מעמיק, רחב היריעה מהמקורות ועד להלכה למעשה של ימינו. ואת זה קיבלתי אני ורבים נוספים בכולל בראשות הרה"ג מאיר אהרון שליט"א בשנות לימודיי שם. ומעל הכל קנינו שם את הדחף לכוון לאמיתתה של הלכה 'הדק היטב', וזו מתנה שאשתמש בה ואודה עליה ב״ה כל חיי".

 

הרב חיים הלל רסקין דיין ומו"צ בבית ההוראה ובכפר חב"ד ב'

המיוחדות של הכולל מתחיל בהתמסרות המיוחדת של הרב אהרון שליט"א לאברכים ורצונו העז בקידומם, ובהכוונתו שתמיד נתקדם עוד ועוד, ובאופן אישי אני יכול להעיד שמאות פעמים כשבאו אלי שאלות קשות להכרעה תמיד הרב נענה בבקיאותו הנפלאה לכוון איך לפסוק הלכה למעשה, ובכלל זאת לקחת בחשבון את המציאות והסביבה של השואלים, שזה מרכיב מאוד חשוב כשעונים לשאלה ובפרט כשמתעסקים בשאלות של שלוחים בחו"ל".

 

  הרב אברהם שעאר בית חב"ד קרית משה – מערב רחובות

למדתי בכולל אצל מו"ר הרב מאיר אהרון שליט"א שנתיים לפני החתונה ושנתיים לאחר מכן כהוראת הרבי, מה שנתן לי יותר נושאים וחומרים ללמוד. – עם הכניסה לשליחות במוסדות של אבי מורי שליט"א בקרית משה, הבנתי כמה הכולל הכין אותי כפשוטו לעניין השליחות. בכולל למדתי את כללי ההלכה וההתייחסות לידיעת כל סוגיה על בוריה. בכולל למדתי שיש מקום לדעות והאמת נמצאת בכמה מקומות ועל כן צריכה להיות היראת שמים לקבל ולעשות את הדבר הנכון.

אין לתאר עד כמה הדברים משמשים אותנו בשליחות גם בחומרים שלא למדנו. זה כולל אמיתי וזה מה שהרבי רוצה כשביקש שכל אברך ילמד לאחר החתונה. 

הרב מאור דוד כהן  רב בית הכנסת "אחוזת הנשיא" רחובות וארגון "הללויה" – להפצת יהדות.

 כל איש חינוך בר סמכא  מבין שהיסוד לחינוך יהודי אמיתי מתחיל בדוגמא אישית.    בכולל "אור יעקב  שבראשות מו"ר הרב מאיר אהרן שליט"א ישנה דוגמא אישית חיה ללימוד התורה ביגיעה בהתמדה וביראת שמיים חסידית, ללקיחת אחריות אמיתית בהוראה – הלכה למעשה, ובהכוונת לומדי התורה לדרך הישרה והנכונה בלימודה ובהרבצתה.
באופן אישי למדתי בעשור האחרון ללימודיי בכולל, מהרב ומהנהגתו איך צריך להיראות לומד התורה החסידי, וההולך בדרכיה באמת, הן בהבנת דרכי הלימוד והן בהבנת דרכי ההלכה והפסיקה. ויש לי הזכות להמשיך וללמוד בכולל ולשתות מהמים החיים של מו"ר, ובכך גם תלמידיי נהנים עי"ז מידו הארוכה של הרב בהכוונתו ובעצותיו.

הכולל הינו אבן שואבת לכל מבקשי התורה הקדושה ומחבביה, והוא מהווה דוגמא חיה ללומדי התורה מכל המגזרים, ובפירוש מקדש שם חב"ד בעולם כולו.   הרב וצוות הכולל,  הם בהחלט מורי דרך לכל תלמיד למקטן ועד גדול כאשר הרב עצמו מקבל את כולם בסבר פנים יפות וארשת אמת גם יחד.   ובטוחני שכל היורד לעומק העניין והחשיבות להפיץ את הבשורה הגדולה של הכולל, יזכה לתת מידו להפצת תורה שמגיעה עד לחוצה. ובכך לבנות את החוליות היסודיות ביותר של מורי ההוראה בכלל ובחב"ד בפרט.

 

 

הרב משה קורנווייץ רב ומו"צ נצרת עילית, ממייסדי 'מכון הלכה חב"ד', ור"מ בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש נצרת עילית

היה לי את הזכות ללמוד כשנה בכולל, הרבה דברים למדתי ולקחתי איתי הלאה מאותה תקופה.
ראשית יש לציין את הדוגמה אישית הנפלאה ששידר ראש הכולל הרב מאיר אהרון שליט"א, בעצם ישיבתו בכולל ולימודו מתוך שקידה והתמדה. פשוט להגיע כל יום בזמן ולשבת ללמוד כפשוטו. זה הלימוד הראשון והעיקרי שהכולל נותן ליושביו שבשביל להצליח צריך להתמסר ללימוד התורה בשקידה והתמדה בלי קיצורי דרך ובלי פשרות.
כמו כן זכרוני כי התל' הלומדים בכולל הינם חדורים בהרגשה שצריך לנצל את הזמן, הכולל זה לא מקום ל'הדברויות' סתמיות אלא מקום ללמוד ולהצליח. זה האוירה שהצוות הרוחני בראשות הרב אהרון ובעזרת הרב גלעדי השרה בכולל.
באופן פרטני ביחס ללימודי ההלכה וההכשרה להוראה. בכולל מודגש כי מחד גיסא יש לעמול להגיע לידיעה מקיפה של הסוגיות משורשם ומקורם בש"ס ובראשונים עד לשו"ע אדה"ז והפוסקים האחרונים ולאידך גיסא להתאמץ לראות בכל סעי' בשו"ע ובכל עניין את ההשלכה המעשית שלו בעולם שלנו כיום.
זה מעט ממה שיש בידי להביע מתוך מה שקיבלתי מהיותי תל' בכולל.

 

הרב נתנאל ריבני שליח הרבי לק"ק סינגפור

ברוך השם זכיתי לישב באהלה של תורה בכולל אברכים "אור יעקב אור זרוע" ברחובות בראשות הרה"ג הרה״ח הרב מאיר אהרון שליט"א, גאונותו ורצינותו של הרב משליכות על כל האברכים בכולל, ומעבר לשיעוריו המפורטים והעמוקים – עצם נוכחותו של הרב שימשה דוגמה אישית ומגדלור של אור וחום לכל התלמידים. זכינו לקבל את היסודות ועמודי התווך שלנו בלימוד ובעיון ההלכה בימים יפים אלו. הרב ליווה אותנו לאחר מכן בתהליך ה׳יציאה׳ והשיגור לשליחות ומלווה אותנו ב"ה ברציפות מאז ועד היום  תוך אכפתיות ונסיון רב.

שיעוריו המושקעים והערוכים בגאונות פשטנית ויפה של הרה"ג הרב גלעדי שליט׳א משמשים לי כבסיס עד היום בבואי ללמד את הבחורים השליחים בסינגפור את יסודות ההלכה ביורה דעה.

בהכרת הטוב נעלה על נס את פועלו של מנהל הכולל הנמרץ הרה״ח ר׳ אליעזר מזרחי שליט׳א ומשפחתו אשר עושים לילות כימים לרווחת והצלחת האברכים והרבנים. – תהיה משכורתם שלימה.