פינת ההלכה

"דבר גוש" בשבת

"דבר גוש" בשבת

מאכל נוזלי במאכל /תבשיל נוזלי, כאשר הוא עובר מכלי ראשון לכלי שני, ומשני לשלישי משתנה דינו לענין בישול, ומלבד ב"קַלֵי

פרוזבול, מי עושה? ומתי עושים?

פרוזבול, מי עושה? ומתי עושים?

התורה ציוותה להשמיט [=לעזוב] ולא לתבוע ("לא יגֹש") את כל החובות שחייב אדם לחברו אם עברה עליהם שנת השמיטה. וכן

אכילה שתיה ועיסוק קודם ספירת העומר

אכילה שתיה ועיסוק קודם ספירת העומר

 אכילה קודם הספירה א. כשמגיע זמן הספירה אסור להתחיל לאכול סעודה עד שיספור, גזירה שמא ימשך האדם בסעודתו וימנע מספירת

הנחיות לכיבוי אש בשבת

הנחיות לכיבוי אש בשבת

 בעקבות פניות של כמה מתנדבי לוחמי האש אל בית ההוראה לקבלת הנחיות מהם הפעולות המותרות בשבת, נדרש בית ההוראה לנושא,

נסיעה בשבת ליולדת או לחולה שבסכנה

נסיעה בשבת ליולדת או לחולה שבסכנה

אין דבר העומד בפני פקוח נפש, וכדי להציל נפש אחת מישראל מסכנת חיים, אפילו כדי שיחיה שעה אחת, מותר ומצוה

תרופה לפני הקידוש

תרופה לפני הקידוש

אכילה ושתיה לפני קידוש. אסרו חכמים לטעום כלום, ואפילו מים משהגיע זמן הקידוש עד שיקדש (סי' רעא,ט). הטעם שאפילו טעימה

פרשת זכור, מחצית השקל, מצוות יום פורים

פרשת זכור, מחצית השקל, מצוות יום פורים

פרשת זכור "פרשת זכור היא חובה מן התורה שישמענה כל אדם מישראל" (שוע"ר סי' רפב,טז. וראה סה"ש תשמ"ט ח"א עמ'

קידוש במקום סעודה, אכילה לפני מוסף

קידוש במקום סעודה, אכילה לפני מוסף

הקידוש צריך להיות דוקא במקום הסעודה, ולכן אם הקידוש נעשה בבית אחד והסעודה מתקיימת בבית אחר, לא יצא ידי חובת

תחפושות, עשית מלאכה בפורים

תחפושות, עשית מלאכה בפורים

תחפושות האסורות בפורים נהגו ילדי ישראל הקדושים להתחפש בפורים בבגדים ובמסכות, וכמה טעמים נאמרו למנהג נאה זה. אך ראוי לעורר

הפסקת חשמל בשבת – דין התבשיל שעל הפלטה

הפסקת חשמל בשבת – דין התבשיל שעל הפלטה

שאלה: מה הדין כשקרתה תקלה בליל שבת במערכת החשמל, והופסק זרם החשמל לבתים, ואחר זמן במשך הלילה חודש הזרם, האם