פינת ההלכה

גשם, שלג, בוץ בשבת

גשם, שלג, בוץ בשבת

ניעור בגד ממי הגשם כל בגד חדש – דהיינו שלא כובס עדיין (סי' שב בא"ר, בפמ"ג, ובכה"ח, וקצות השלחן בסי'

לומר לגוי להרים פקק החשמל של המזגן בשבת

לומר לגוי להרים פקק החשמל של המזגן בשבת

שאלה: בביתנו אירעה הפסקת חשמל לזמן קצר ובעקבותיה 'נפל' פקק החשמל של המזגן, האם מותר לקרוא לגוי שידליק זאת בשבת?

אור שהודלק בשבת בשוגג

אור שהודלק בשבת בשוגג

שאלה: מי שהדליק בשבת אור בהיסח הדעת כהרגלו בחול, מה דינו? והאם מותר להנות מאור זה?   תשובה: לחיצה על